Desse skal delta på fylkesstanden D-359:

Flora Hamn KF – www.florahamn.no

Fjordpipe – www.fjordpipe.no

Havfront – www.havfront.no

Havstjerna – www.havstjerna.no

Nordfjord Havn – www.nordfjordhavn.com/no/

Sigurd Solberg AS – www.sigurdsolberg.no

Snorre Seafood – www.snorreseafood.no

Solund Verft – www.solundverft.no

Sparebanken Sogn og Fjordane – www.ssf.no

Sparebanken Vest – www.spv.no

Stadt Sjøtransport AS – www.tugs.no


Måløy Maritime Group – www.maloymaritime.no

Desse har felles stand under «paraplyen» MMG:

Innlogging:

Dersom du vil gjere endringar i katalog eller skal registrere adgangskort til tilsette og gjester, brukar du tilsendte brukarnamn og passord her:

http://veso.nor-fishing.no

Tips om adgangskort i dette innlegget under praktisk info.

Utstillarliste Nor Fishing

Her finn du fullstendig utstillerliste til Nor Fishing